Dış Ticaret İngilizcesi Eğitimi Ankarada

Dış Ticaret İngilizcesi Eğitimi Ankarada 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü başlıyor.

Özellikle son on yıl içinde önemli bir meslek haline gelen “dış ticaret”, çeşitli meslekler içinde yabancı dillerle akrabalık ilişkisi en yakın olan dalların başında gelmektedir.
Özellikle İngilizce, bir dışticaretçi için “olmazsa olmazdır!”
Dışticaret uzmanlık eğitimlerini, mesleğe verdiğimiz değer paralelinde çok ciddiye alan Vakfımız, 2002 yılından bu yana yaklaşık 4.000 kişiyi “eğitimli dış ticaretçi” olarak sektöre kazandırmıştır.
İngilizcenin, bu mesleğin ayrılmaz bir parçası olduğu düşüncesinden hareketle “Dışticaret İngilizcesi” eğitimlerimizi de 2008-2009 döneminden itibaren başlatmış bulunmaktayız.
Derslerimiz, şimdilik 32 saatlik bir program olarak formatlanmıştır.
İlgi duyacak olanlar için öncelikle hatırlatmak istediğimiz husus şudur:
“Derslerimizde dış ticaret ve İngilizce öğretilmemekte, dış ticareti bilenlere ve temel İngilizce bilgisi olanlara DIŞ TİCARET İNGİLİZCESİ öğretilmektedir”.
Programın incelenmesinde de görüleceği üzere müfredat, iş ilanından bir Ticaret Heyeti organizasyonuna katılıma, yazışma ve telefon görüşmelerinden müzakere yöntemlerine kadar geniş bir yelpazede dizayn edilmiştir.
Last but not least:
Dış ticareti biz ciddiye alıyoruz, siz de ciddiye alın.

Başvuru: http://www.tdvsem.com/

flyer_4.25x5.5

Reklamlar