Türkiye’de dış ticaret eğitimi veren fakülte ve yüksekokul sayıları

Toplam Fakülte ve öğrenci sayısı : 73 / 10.500 (Öğrenci sayısı tahmini)
Toplam Meslek Yüksekokulu ve öğrenci sayısı : 78 / 9479 (Bazı okullar öğrenci sayılarını vermemektedir)
Genel toplam : 151 / 20.000 (Yaklaşık)

Young smiling  students woman. Over white background

Reklamlar